Svarte Skåning och hans följe

Nils Jönsson Svarte Skåning var inte ensam. Kring sig hade han troligtvis en massa människor, till och med när han var ute och reste. Vi porträtterar riddaren när han är ute i fält och här är några av de människor som troligen fanns omkring honom. Foto: Karl Andersson/Linda Clarin

Nils Jönsson Svarte Skåning
Nils Jönsson Svarte Skåning är född någon gång runt mitten av 1300-talet. Exakt när vet vi inte eftersom han inte nämns i de historiska dokumenten förrän runt 1380. Han är gift med Märta (troligen Turesdotter Sparre över Blad) och får tillsammans med henne sonen Jöns Nilsson Svarte Skåning som kallas för "Svarte Jöns"(1). Han är av frälseätt, men nämn som "välbördig" (2). 

1381 är Nils Jönsson Svarte Skåning kapare längst med Skånes västkust och han har sin bas i Helsingborg. Han kapar den tyska Hansans fartyg och har kaparbrev från drottning Margareta. (3) Kring 1386 är Svarte Skånings jordbruksägande koncentrerat till Halland. Bland annat äger han mark i Fjäre härad som ligger nära Kungsbacka. 1387 ärver han delar av den skånska staden Sövestad som ligger norr om Ystad och Bergsjöholm i Herrestads härad och köper Öja med gods i Herrestads Härad. (4)Nils Jönsson Svarte Skånings sigill från 1401, 1397 och 1392,.
Källa: Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor. Bd 1. H. 3. 


I slutet av 1380-talet rasar kriget mellan Albrekt av Mecklenburg och drottning Margareta. I början av 1389 står Axevalla hus under belägring av drottning Margareta, men Albrekt av Mecklenburg är på väg dit med sin legosoldathär. Drottning Margaretas styrkor besegrar Albrekt av Mecklenburg vid Åsle och Svarte Skåning blir efter slaget slagen till riddare för sina tjänster i kriget. På grund av det här får han mycket mark i Västergötland och blir hövitsman vid Axevalla hus och Örestads slott (5). Efter det här äger Svarte Skåning mark i flera härad i Västergötland: Gudhems, Kinne, Kåkinds, Kållands, Laske, Marks, Redvägs, Skånings, Vadsbo, Valle, Vartofta, Vedens, Vilske, Viste, Väne och Åse härad (6). 

Svarte Skåning fortsätter att stå på god fot med drottning Margareta. 1410 får Svarte Skåning ännu mer mark av drottningen. I ett brev som dateras till juli det året får Svarte skåning "den jord i Västergötland som den avlidne Sabel van Helpten och hans hustru Kristina såsom rikets fiender förverkat". Svarte Skåning dör dock kort därefter någon gång innan augusti 1410. (7)

Märta (Turesdotter Sparre över Blad)
Märta var Nils Jönsson Svarte Skånings hustru och tillika mor till hans barn. Vissa källor säger att hon tillhörde ätten Sparre över Blad, men vi gör fortfarande efterforskningar kring det. 
Vi vet att Märta efterlevde Nils och att han dog 1410. I ett brev skriver Hans Godolow under ett brev där de kvitterar de pengar som herr Nils Svarte Skåning varit skyldig dem som hans änka, fru Märta nu betalat. (8)

-----------


Foto: Tove Kluge

Mikael Nilsson (Båt)
Mikael Nilsson (Båt) dyker upp i det historiska materialet 1397 där han kallas för "välboren". Han kommer från Skåne och hans fädernegård ligger i Kverrestad i Ingelstads härad i Skåne. Han är redan 1396 väpnare till Nils Jönsson Svarte Skåning och bär också en båt som sin vapensköld. Det finns vissa indikationer på att Mikael Nilsson skulle vara släkt med Nils Jönsson Svarte Skåning, men det är inte helt fastslaget. Att de bär samma vapensköld kan antingen tyda på släktskap eller att Mikael Nilsson tilläts använda Svarte Skånings vapensköld i sin roll som dennes vasall (9). 

1397 är Mikael Nilsson fogde på Svarte Skånings Axevalla hus. Vid den här tiden bor Svarte Skåning troligen på slottet Öresten som han fått av drottning Margareta som hövitsman (10). Som fogde sköter Mikael Nilsson Nils Jönsson Svarte Skånings ärenden på Axevalla, men han verkar ha varit Svarte Skånings ställföreträdare redan innan det. 1393 står det i ett brev att "Folke i Mulatorp lovar Mickel Nilsson att han skall ge herr (Nils Svarte) Skåning, när denne kommer hem igen till landet, ett nytt pantbrev på Mulatorp, om han så önskar" (11). Han fortsätter styra Svarte Skånings mark, och gör kanske inte i alla fall rätt för sig. Men Svarte Skåning står på hans sida. I ett brev till drottning Margareta från 1397 tar Svarte Skåning ansvar för sin fogdes beskattning av bönder och drottningen lovar att inte vidta några åtgärder förrän hon talat med riddaren.

Han gifter sig 1396 mes Sestrid Nilsdotter.

Sestrid Nilsdotter
Mikaels hustru heter Sestrid och de gifter sig 1396. Sestrid får då sin makes "fädernegård i 'Qverrestad' i Skåne, allt vad han äger i Stenstorp i Rackeby socken samt tre ödetomter i 'Straete' i Strö socken" i morgongåva. Vid sin dödsbädd donerar hon godset fjällåkra till Gudhems kloster för att de ska be för hennes, hennes make och några andras själar. Det brevet är utfärdat 1437. 

Knektar och deras fruar 
Runt sig har en riddare ett gäng betrodda hirdmän eller knektar vilka i sin tur har med sig sina fruar. 

_________________________

1 Wernstedt, Folke, Gillingstam, Hans och Möller, Pontus (red.) (1989) "Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor. Bd 1. H.3". Stockholm: Riddarhusdirektionen, sid 206 - 261
2. Skånberg, Tuve (2001) "Till enn nådigh lösen", Måns Bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa. Kristianstad: Monitor förlag, sid 55. 
3 Ibid
4 Ibid, 56-57
5 Wernstedt, Folke, Gillingstam, Hans och Möller, Pontus (red.) (1989) "Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor. Bd 1. H. 3". Stockholm: Riddarhusdirektionen, sid 261
6 Ibid
7 SDHK-nr: 17534
8 Ibid
9 Skånberg, Tuve (2001) "Till enn nådigh lösen", Måns Bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa. Kristianstad: Monitor förlag, sid 60.
10 Ibid
11 SDHK-nr: 14227

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar